I 1993 ville avisa ha svar på hvordan de ulike etatene fungerer

foto