Kommunedirektøren om budsjettsprekken på 63,5 millionar: – De må ikkje tru at det ordnar seg av seg sjølv