Fekk tosifra tal søkarar til populær stilling i NAV