Skal legge plan for svømmeopplæringa: Våtdrakter blir kanskje ein del av det