Eit fleirtal av desse lokale karane bur framleis i området – kjenner du igjen nokon?

foto