Far og dotter heiv seg rundt for å gje turistane ei best mogleg oppleving under besøket