– Vi har ei rekke lokale forskrifter som heilt eller delvis forbyr bruken av lys i notfisket

foto