Dette er dagens program:

Program/orienteringar:

Kl. 09.00 - 13.00: Budsjett, handlingsprogram og økonomiplan

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Investeringar og investeringsprogram

Kl. 13.00 - 14.00: Lunsj

Kl. 14.00 - 15.30: Behandling av saker

Ordinær sakliste: Saksnr./sakstittel

 • 114/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

 • 115/23 Spørsmål

 • 116/23 Godkjenning av møteprotokoll

 • 117/23 Refererte skriv og meldingar

 • 118/23 Overlevering budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027, Kinn kommune

 • 119/23 Godkjenning av delavtaler mellom Helse Førde og Kinn kommune

 • 120/23 Orienteringssaker investeringsprosjekter til møtet 07.11.23

 • 121/23 Ettergodtgjersle

 • 122/23 Interpellasjonar

Kl. 16.00 - 19.00: Orienteringar:

 • Næringsanalyse Kinn kommune/Menon

 • Havlandet

 • Hub for Ocean

 • Aksello

 • Måløy Vekst

 • Fjord Base

 • Gunhildvågen – Måsholmen - Cointainerhavn