Folk ser den i hagen sin og fortvilar – fryktar for kystfloraen etter eksplosjon av framand plante

foto