Bør kommunen ta imot 220 flyktningar i staden for 190? Dette meiner folket