Har grunn til å tru at brann i leilegheitskompleks var påsett