Dette krysset er til hinder for at det skal skje meir utvikling på staden, meiner Vegvesenet

foto