Stien er påbegynt, men sherpatrappa blei plutseleg sett på vent: Kommunen meiner det er eit «inngripande tiltak»

foto