Slik er eiendomsskatt, linjeleie og kompensasjon fra kraftverket beregnet

foto