Lavt oppmøte i 17. mai-komiteen i Måløy har vært et problem. En håper nå at en ny ordning, der sjetteklasseforeldrene ved Skram skole, tar ansvaret,  skal løse utfordringen.

– Det er et prøveprosjekt, men så langt har det fungert, mener John Hodnefjell som er far til en elev i sjette klasse og leder for 17. mai-komiteen.

– Vi slipper den enorme jobben det er å skaffe folk og en skaper også kontinuitet for neste komité, sier han, og forteller at de lager detaljerte instrukser så neste komité skal få en smidigere jobb.

Selv håper han ordningen blir permanent.

– Det har vært en diskusjon, småbarnsforeldre har jo ofte nok å gjøre. Samtidig ser vi at det ofte er slik det gjøres andre steder, og det viser seg å fungere. Nå er alle med på en eller annen måte, og vi tilpasser jobben etter behovet og belastningen ulike foreldre har, sier han.

Han peker også på det positive ved at inntektene går til klassen som arrangerer.

– Her er et stort inntektspotensial for klassene som ellers må gjøre mye gjennom året for å tjene penger til klassetur. Foreldrene har ansvaret, men barna er høyst involvert.

– De skal ut og selge 17. mai-program i dag, de skal også hjelpe til under lekene og kafeen på Torget, og de skal delta med et kulturinnslag under programmet på Torget etter folketoget.

Mandag ettermiddag og kveld går sjetteklassinger rundt med årets 17. mai-program i Måløy, og Hodnefjell oppfordrer folk om å støtte opp om den nye ordningen ved å kjøpe program.