Rådmannen tror ikke valget om å gå sørover eller nordover vil påvirke antall ansatte i rådhuset på Fiskå.

– Det jeg har fortalt til de ansatte her på rådhuset er at vi vil ha cirka like mange årsverk som i dag uansett om vi velger å gå sørover eller nordover. Det er i overkant av 30 stillinger, sier rådmann Andreas Christian Nørve.

Onsdag signerte Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid en intensjonsavtale om kommunesammenslåing.

Grensebygd blir senter

Runde, som den nye kommunen eventuelt vil hete, vil ha over 28.000 innbyggere og skal ha den vesle bygda Myrvåg på grensa mellom Herøy og Ulstein som kommunesenter. Vanylven, som først fremmet forslag om Larsnes som kommunesenter, var i utgangspunktet bekymret for at for mange rådhusfunksjoner ville bli lagt til Mryvåg som vanylvarane i dag er avhengig av ferje for å komme til.

– Vi fryktet at det kunne bli så mange som 80 personer ved rådhuset i Myrvåg. Vi fremmet derfor et forslag om et tak på 30 personer. Det fikk vi ikke støtte for, men det er sagt at det skal være nærmere 30 enn 80 arbeidsplasser i Myrvåg, sier Nørve.

I intensjonsavtalen heter det at Vanylven skal ha 15 prosent av de rådhusfunksjonene («spesialiserte fagmiljø/mellomledelse») som ikke legges til Myrvåg. Fellesnemnda, som vil bestå at tre representanter fra hver kommune, vil fordele de ulike funksjonene.

Tjenester nærme folk

Rådmann Nørve forteller at Vanylven, på samme måte som i Stad-alternativet, vil forsøke å få sentralbordet, byggesaksbehandling og landbruksavdelingen lagt til rådhuset på Fiskå. Han mener det samtidig er viktig å understreke at de fleste av de 2.500 ansatte som vil jobbe i Runde kommune vil jobbe der de jobber i dag.

– Vi har forutsatt i begge avtalene vi har inngått (Runde og Stad) at tjenestetilbud som skole, barnehage og helsetjenester i all hovedsak skal ligge der det ligger i dag.

Med Runde-alternativet på plass har Vanylven to alternativ til det å stå alene. Rådmannen ønsker ikke å si noe om hvilket politikerne bør gå for.

– Det jeg vil si til politikerne er at vi nå har fremforhandlet to gode avtaler.