Bremanger kommune forteller at det denne uken (uke 42) blir utfør boring og sprenging av fjell på nordsiden av innseilingen til Svelgen.

Arbeidet er en del av utdypningen av innseilingen til industribygda.

Kommunen opplyser om at sprengingen blir varslet med sirene i forkant av smellet.