– Vi trenger en fest i gata som start på sommeren, og satser på full rulle

foto