– Vi bør droppe merkelappane, og behandle alle med respekt

foto