Flere skoler konkurrer i å reise miljøvennlig

foto