Kommunen bryt lova: – Høg risiko for at barna ikkje får opplæring i samsvar med sine behov