Slukket brann i terrenget: – Det har trolig blusset opp igjen etter bråtebrann

foto