Her er alt dei eldre i kommunen ønsker seg for å skape auka bulyst og tilflytting

foto