Borar gjennom skipstunnelen for andre gong for å undersøke kvaliteten på fjellet

foto