Eldrerådet vant fram: – Vi jobber bedre med fem enn med sju medlemmer