Må auke kostnadsramma til nytt helsesenter frå 18 til 45 millionar

foto