Fekk tosifra tal søknadar til stillinga som HMS-rådgjevar