Har tatt oppfordringa: – Vi ber berre Stad kommune om å få lov til å hjelpe

foto