Kommunen vil ha tryggare skuleveg, men fylkeskommunen vil ikkje sette opp skilt og oppgradere gatelys

foto