Forklarte matutfordringar etter nedlegging av kjøkken: – Vi har ført ganske mange avvik

foto