Har så mange oppdrag på stedet at de er nødt til å etablere et avdelingskontor