Arlene fekk æra av å vere gudmor for den nye skjergardsbåten