Norsk er eit funksjonelt språk: Vi kan låne, arve og lage nye ord

foto