– Vi har fått i underkant av 30 skriftlige tilbakemeldinger, i tillegg har vi mottatt rundt 20 muntlige tilbakemeldinger

foto