Antall trafikkulykker med russ er nede på rekordlavt nivå, viser skadestatistikk.

På begynnelsen av 2000-tallet var det i gjennomsnitt over 150 ulykker med russebiler og russebusser før 17. mai hvert år. I 2004, hvor det var flest, var det 174 ulykker, viser tall fra forsikringsselskapet If.

De fem siste årene har gjennomsnittet sunket til 110 ulykker, i fjorårets russetid var tallet helt nede i 83.

– Det snakkes mye om at russen blir verre, med kostbar feiring, fyll og støyende musikk nattestid. Men trafikksikkerhet blir russen stadig bedre på. Det skal de ha honnør for.

– Personskadene varierer veldig med tallet på alvorlige ulykker. En kraftig ulykke betyr mange personskader fordi mange ferdes i samme kjøretøy. Derfor er det så viktig med sikkerhetsarbeid rettet mot russ, forteller Clementz.