– Som ordfører i Selje ønsker jeg den gamle ordningen, men det er umulig. Får vi ikke det beste, så tar vi det nest beste, sier Ottar Nygård.

Samferdselsavdelingen fra fylket, Helse Førde og deler av Nordfjordrådet har nå jobbet fram en ny ordning for sykehusbussen.

I den tidligere ordningen gikk sykehusbussen direkte til sykehuset på Nordfjordeid. Nå stopper den derimot i Eid sentrum.

Mandag ble det avklart en ny ordning, hvor sykehusbussen vil korrespondere med skolebusser og ferjer, samt at det står klar en minibuss i Eid sentrum som frakter pasientene til sykehuset.

Dermed slipper pasienter å måtte ordne med skyss fra sentrum og opp til sykehuset selv.

– Vi har vært opptatt av at en skal slippe å måtte ordne med drosje fra Eid til sykehuset. Allerede på mandag står minibussen klar, sier Nygård, som er medlem i Nordfjordrådet.

I tillegg vil de fra Selje, som i dag går av og på sykehusbussen på Almenningsfjellet, få en ny påstigningsplass.

– Fra 1. mai 2015 vil passasjerene gå på sykehusbussen på Tennebø etter å ha tatt skolebussen fra Selje. De kan også ta hurtigbåten til Florø og buss derfra til Førde, noe Helse Førde godkjenner, forklarer Nygård.

Folk fra Stadlandet kan ta drosje fra Stad til Bryggja, hvor de går på bussen der.

For Vågsøy vil ordningen være lik dagens.

– Bussen korresponderer med Oldeide-ferjen, Stårheim-Isane-ferjen og skolebussene, og det blir en fast ordning, forteller Nygård.