Fjordenes Tidende har tidligere omtalt saken om Frp-politikeren som har uttalt at han ikke vil møte opp i kommunestyremøter før den omdiskuterte saken om næringsparken på Årsheim blir ferdig behandlet.

Dag-Henrik Sandbakken i KS er enig i at et slikt forfall i kommunestyret er utfordrende.

– Det er problematisk fordi det er et bidrag til å undergrave demokratiet, som bygger på at de folkevalgte har fått et verv som de skal skjøtte på best mulig måte. Det er viktig at de folkevalgte ivaretar plikten til å møte i folkevalgte organer, understreker han.

Sandbakken er fagsjef for folkevalgt-programmet til KS, og beskriver situasjonen i Selje som en spesiell sak.

– Dersom det ikke foreligger gyldig fraværsgrunn, skal vedkommende få beskjed om det, og det skal ikke innkalles vara. Dersom vedkommende likevel ikke møter, vil det ikke møte noen i hans sted, og partiet vil være én mindre, noe som kan få konsekvenser i enkelte saker.

Selje-ordføreren forteller at han ved begge tilfeller ikke har spurt Hansen om forfallsgrunn.

– Vi har akseptert det, og det går på tillit. Men etterpå viser det seg jo at det har vært en årsak som helt tydelig ikke er et gyldig forfall, sier Osdal.

– Det kan også hende at man må ha en liten drøfting om dette i neste formannskapsmøte.

Hansen forteller at han forstår at det er viktig at politikerne møter opp, men at han på grunn av Årsheim-saken ikke har valgt å gjøre det.

– Det går jo nesten på psyken løs. Jeg føler ikke at jeg har noe jeg skal ha sagt, og det gjelder også i andre saker, sier Hansen.