Ei intensjonsavtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Marine Harvest skal sørge for eit tettare samarbeid mellom skule og næringsliv.

– Fylkeskommunen har ein intensjon om å auke dei marine næringane, og dette prosjektet på akvakultur er ein del av det. Vi er den einaste skulen med akvakultur i fylket og vi har fått ei avtale om konsesjon, forklarar rektor ved Måløy vidaregåande skule Åsta Navelsaker Røed, og legg til:

– Vi har ei liknande ordning på fiske og fangst der vi får tildelt fiskekvotar, og så får båtane ein del av desse kvotane mot at ein har med elevar på sjøen.

Rektoren fortel at det berre er formalitetar som står att før avtala er i boks.

– Vi har allereie eit godt samarbeid der dei har vore flinke å ta i mot elevar og lærlingar. Med ei avtale som strekk seg over ti år blir det eit tettare samarbeid, og inntektene frå utleige av løyvet skal gå inn på eit fond som skal jobbe for å utvikle skulen sitt tilbod innanfor dei marine faga. Ein tenker også at sikkerhetssenteret og fagskulen kan bli knytt til dette med tanke på kurs inn mot akvanæringane, fortel rektoren.