Dette handlar både om å vere framtidsretta og gjere drifta mest mogeleg effektiv, seier regiondirektør Per-Roar Gjerde i Marine Harvest.

Oppdrettsselskapet har investert i ein moderne fòrflåte ved anlegget sitt i Krabbestig og også ein ny båt er handla inn. Samla investering for båt og flåte er på nesten 18 millionar kroner.

Les heile saka i papirutgåva måndag 21. juni.