Skal kartleggje fiskebestandar før havvind-utbygging

foto