Dette har departementet bestemt at utgreiinga om Kinn skal innehalde