Nytt helsesenter: Meiner det var feil å legge helsetenestene til ei heil bygd i hotellpotten

foto
Bent-Inge Borgund (t.v.) meiner ting har blitt gjort i feil rekkefølge og at ein burde fått avklara tidlegare korleis dei skulle erstatte helsesenteret. Foto: Bjørn Erik Drabløs