– Vi følger lokale og nasjonale smittevernreglar i skulane

foto