Og der innførte kommunestyret avgrensa taletid ...