Merker at folk vil vite mer om cruisesatsingen og inviterer til informasjonsmøte