– Det hjelper ikkje å klage over kjøtvekta om ein ikkje deltek