Har sperra av leilegheita der det var branntilløp

foto