Stolte på GPS-en, forvilla seg inn på feil veg og køyrde i grøfta

foto