Her køyrer reverseringskortesjen frå fjellet og gjennom Deknepollen mot Måløy

foto