– Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer. Om lag 20.000 lærere har allerede gjennomført videreutdanningen, og nå får rekordmange nye lærere muligheten. Denne satsingen gjør gode lærere enda bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Fordypning i matte, norsk og engelsk

Svært mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. Da må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i barneskolen ha minimum 30 studiepoeng. De som underviser i ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene.

Utdanningsdirektoratet har innvilget alle søknader fra lærere som ønsket videreutdanning i de prioriterte fagene matematikk, norsk og engelsk.

Økning i flere Sogn og Fjordane-kommuner

Siden i fjor har Sogn og Fjordane hatt en økning på 17 prosent i antall lærere som får videreutdanning. Mange kommuner i fylket har stor økning det siste året.

– Vi ser at satsingen virker. Jeg er glad for at lærerne benytter seg av tilbudet, og at tallene viser også at mange kommuner har prioritert å gi lærerne sine videreutdanning.

Det håper jeg kommunene vil fortsette med i årene som kommer. Vi ligger godt an til å oppfylle kompetansekravene innen 2025, sier Sanner.

20.000 lærere har gjennomført videreutdanning i ulike fag siden regjeringen startet satsingen i 2013.

Fakta:

I 2018 søkte totalt 272 lærere i Sogn og Fjordane om å få videreutdanning. Totalt ble 204 søknader innvilget av Utdanningsdirektoratet. 65 søkere fikk avslag fra sin skoleeier (kommune, fylkeskommune eller privat skoleeier). Avslag kan skyldes skoleeiers prioriteringer, kapasitet og behov.

Det er mulig å ta videreutdanning i alle fag i skolen. I år ble tilbudet utvidet til også å inkludere programmering profesjonsfaglig digital kompetanse og begynneropplæring.